Ταξιδιωτικά Πρακτορεία

Βρείτε μας στο IDS/ GDSμε τους ακόλουθους κωδικούς:

Amadeus: WBSKGAVA
Sabre: WB424502
Galileo/Apollo: WBE4070
Worldspan: WBSKGAV
Pegs ADS: WB1465
TravelWeb: WB1465
WebHotelier: AVATONLR